مسابقه همایش برنامه بهداشتی نگهداری استفاده

مسابقه: همایش برنامه بهداشتی نگهداری استفاده کیفیت نان استفاده ازجوش شیرین معاون بهداشت غذاودارو

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی آینده نفت دنیا مشخص شد

رضا زندی روزنامه نگار ارشد و تحلیلگر نفتی در یادداشتی جهت روزنامه اعتماد نوشت:سند چشم انداز اوپک چین و هند را به عنوان دو کشوری که تقاضا جهت نفت را اوج خواهند

آینده نفت دنیا مشخص شد

آینده نفت دنیا مشخص شد

عبارات مهم : بازار

رضا زندی روزنامه نگار ارشد و تحلیلگر نفتی در یادداشتی جهت روزنامه اعتماد نوشت:سند چشم انداز اوپک چین و هند را به عنوان دو کشوری که تقاضا جهت نفت را اوج خواهند برد معرفی کرده است.

آینده نفت دنیا مشخص شد

دبيركل شرکت كشورهاي صادركننده نفت، عصر ديروز در مراسمي از سند چشم انداز ٢٠٤٠ اوپك رونمايي كرد. اين يكي از معتبرترين اسناد بين المللي براي نگاه كردن به آينده عرضه و تقاضا و مباحث مرتبط با بازار جهاني نفت هست. اوپك پيش بيني كرد كه تقاضاي نفت در سال ٢٠٤٠ به بيش از ١١١ ميليون بشكه در روز برسد. مصرف جهاني نفت در سال ٢٠١٦ به طور میانگین روزانه ٩٥ ميليون و ٤٠٠ هزار بشكه بوده است.

سند چشم انداز اوپك چين و هند را به عنوان دو كشوري كه تقاضا براي نفت را اوج خواهند برد معرفي كرده هست. با اين حال، قیمت رشد تقاضا از حدود يك ونيم ميليون بشكه در روز در سال ٢٠١٧ به ٨١٠ هزار بشكه در روز در سال ٢٠٢٢ و ٣٠٠ هزار بشكه در روز در سال ٢٠٤٠ كاهش خواهد يافت.

رضا زندی روزنامه نگار ارشد و تحلیلگر نفتی در یادداشتی جهت روزنامه اعتماد نوشت:سند چشم انداز اوپک چین و هند را به عنوان دو کشوری که تقاضا جهت نفت را اوج خواهند

اين گزارش نشان مي دهد هر چند افزايش بهره وري و رشد استفاده از انرژي هاي تجديدپذير بر تقاضاي سوخت هاي فسيلي اثر خواهد گذاشت ولی «نفت» همچنان مهم مي ماند و «اوپك» بازيگري تاثيرگذار خواهد ماند.

۱- يكي از نكات مهم در سند چشم انداز ٢٠٤٠ اوپك، افزايش توليد نفت شيل در امريكاست كه در چهار سال آينده رشد شتابنده اي خواهد داشت. در سال ٢٠٢١، توليد نفت شيل در امريكاي شمالي، ٧ ميليون و ٥٠٠ هزار بشكه در روز خواهد بود كه ٥٦ درصد بالاتر از پيش بيني هاي سال گذشته هست. بيشترين توليد نفت شيل از امريكا خواهد بود. همچنان كه در كنار كانادا، آرژانتين و روسيه، شيل اويل ها توليد خواهند شد. توليد نفت شيل در امريكاي شمالي در سال ٢٠١٧، حدود ٥ ميليون و ١٠٠ هزار بشكه در روز بوده هست. توليدكنندگان شيل اويل ها توانسته اند خود را با نوسان قيمت نفت وفق دهند. افزايش توليد نفت شيل در امريكا، وابستگي اين كشور به واردات نفت به ويژه از خاورميانه را كم خواهد كرد.

۲- سند چشم انداز ٢٠٤٠ اوپك، پيش بيني كرده است كه قيمت نفت به تدريج افزايش يابد. نفت برنت ديشب در بازار لندن، بشكه اي ٦٣ دلار و ٧١ سنت معامله شد. اوپك يك سال و نيم است كه تلاش مي كند سطح ذخاير جهاني نفت را به ميزان پنج سال گذشته برگرداند.

آینده نفت دنیا مشخص شد

از اين روست كه با همكاري غيراوپكي ها روزانه يك ميليون ٨٠٠ هزار بشكه از بازار خارج كرده اند و قرار است حدود بيست روز ديگر دوباره دور هم جمع شوند تا به احتمال زياد توافق كاهش توليد را حداقل براي شش ماه ديگر تمديد كنند. هر چند تشديد تنش هاي اخير در خاورميانه و تحولات سعودي بر افزايش قيمت نفت تاثيرگذار بوده است اما، نبايد فراموش كرد كه بازار نفت در بلندمدت تابع مولفه هاي اصلي تاثيرگذار از جمله عرضه و تقاضاست.

اوپك با انسجام جمعي در درون اين شرکت و همكاري با غيراوپك توانسته است قميت نفت را از كانال ٢٠ دلاري، به محدوده بيش از ٦٠ دلار برساند. اعضاي اوپك، جملگي متكي به نفت هستند و اگر درآمدهاي پايدار آينده را مي خواهند راهي جز همكاري ندارند.

رضا زندی روزنامه نگار ارشد و تحلیلگر نفتی در یادداشتی جهت روزنامه اعتماد نوشت:سند چشم انداز اوپک چین و هند را به عنوان دو کشوری که تقاضا جهت نفت را اوج خواهند

۳- سند چشم انداز ٢٠٤٠ اوپك پيش بيني كرده است عرضه نفت غيراوپكي ها از روزانه ٥٧ ميليون بشكه در سال ٢٠١٦ به روزانه ٦٢ ميليون بشكه در سال ٢٠٢٢ افزايش يابد كه بيش از پيش بيني هاي قيلي هست. افزايش توليد نفت ايالات متحده در اين سبد نقش مهمي دارد. توليد نفت غير اوپكي ها اما، به مرور كاهش خواهد يافت و در سال ٢٠٤٠ به روزانه ٦٠ ميليون و ٤٠٠ هزار بشكه در روز مي رسد.

گزارش اوپك نشان مي دهد كه توليد اوپك در سال ٢٠٤٠ به روزانه ٤١ ميليون و ٤٠٠ هزار بشكه افزايش خواهد يافت. به عبارت راحت تر سهم اوپك در بازار جهاني نفت از ٣٤ درصد سال ٢٠١٦ به ٣٧ درصد در سال ٢٠٤٠ افزايش خواهد يافت. با اين معني، اوپك در سه دهه آينده شرکت مهم تري خواهد شد. با اين نتيجه گيري حالا مي توان گفت كه استراتژي بلندمدت اعضا بايد تحكيم روابط در داخل اين شرکت باشد.

آینده نفت دنیا مشخص شد

واژه های کلیدی: بازار | روزانه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs