مسابقه همایش برنامه بهداشتی نگهداری استفاده

مسابقه: همایش برنامه بهداشتی نگهداری استفاده کیفیت نان استفاده ازجوش شیرین معاون بهداشت غذاودارو

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ساماندهی با حضور سفته بازان! ، دلالی پرونده جلوی شعب موسسات غیرمجاز

به گزارش مهر، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، هر کاری هم که کنند، باز هم غیرمجازند؛ حتی اگر سرپرستی ارزش را گروه دیگری به عهده بگیرند. مدتها است که البته پرونده

ساماندهی با حضور سفته بازان! ، دلالی پرونده جلوی شعب موسسات غیرمجاز

دلالی پرونده جلوی شعب موسسات غیرمجاز/ساماندهی با حضور سفته بازان!

عبارات مهم : مرکزی

به گزارش مهر، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، هر کاری هم که کنند، باز هم غیرمجازند؛ حتی اگر سرپرستی ارزش را گروه دیگری به عهده بگیرند. مدتها است که البته پرونده موسسات اعتباری غیرمجاز باز است و گویا قرار است همچنان هم باز بماند. ولی توصیه حائز اهمیت در این میان، سپرده هایی هستند که به علت شرایط بد اقتصادی و کسب و کارهای نامناسب، روانه موسساتی می شوند که حاضرند چند درصد سود زیاد به مشتریان بپردازند، غافل از اینکه، این وعده و وعیدها، نه تنها جهت سپرده گذاران نان نمی شود، بلکه همان اندک سرمایه ای هم که دارند را از دستشان خارج خواهد کرد.

ساماندهی با حضور سفته بازان! ، دلالی پرونده جلوی شعب موسسات غیرمجاز

در این میان، بانک مرکزی وارد عمل شده است و شرایط را به گونه ای مدیریت کرده است که مردم بتوانند حداقل حتی دیر هم که شده، به پول خود برسند؛ اگرچه باید سودش را فراموش کنند. توصیه حائز اهمیت در این میان آن است که اکنون با ساماندهی پرونده ها و تجمیع تعاونی ها، مردم تنها می توانند به اصل پول خود آن هم با مشقت بسیار برسند؛ چراکه بانک مرکزی پرداخت اصل سپرده ها را هم نوبت بندی کرده و به ترتیب، سپرده ها را به لحاظ ارزش به دست مردم می دهد.

نمونه اخیر این برخورد با سپرده گذاران هم را به خوبی می توان در موسسه اعتباری کاسپین دید، موسسه ای که پرونده اش همچنان باز است و گویا به این زودی ها هم قرار نیست مختومه اعلام شود. روزهای نهایی اردیبهشت ماه بود که بانک مرکزی اعلام کرد که قرار است سپرده سپرده گذاران در این موسسه را به آنها بازگرداند و البته، جهت ارایه این سپرده ها، نوبت بندی اعلام کرده است که در مرحله اول، سپرده های تا ۱۰ میلیون تومان و سپس تا ۲۰میلیون تومان را به سپرده گذاران باز خواهد گرداند. در مرحله بعد هم، سپرده های بالاتر را ساماندهی خواهد کرد.

به گزارش مهر، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، هر کاری هم که کنند، باز هم غیرمجازند؛ حتی اگر سرپرستی ارزش را گروه دیگری به عهده بگیرند. مدتها است که البته پرونده

نباید فراموش کرد موسسات اعتباری غیرمجاز در دوره ای متولد شده است بودند که چتر نظارت و ساماندهی بر روی موسسات تنها از سوی بانک مرکزی گسترده نمی شد، بلکه سایر دستگاهها هم اجازه یافته بودند که مجوز فعالیت جهت تعاونی های اعتباری صادر کنند؛ همین جا نقطه شروع تولد موسساتی شد که پول مردم را می گرفتند و به بهای پرداخت سود بالاتر، مشتریان زیادی جذب می کردند؛ البته کم کم که مدیریت این موسسات با مسئله مواجه شد، با دریافت پول از سپرده گذاران جدید، سود سپرده های قبلی را پرداخت می کرد؛ ولی این راه هم جواب نداد و کم کم هر چقدر که وقت می گذشت، کلاف مدیریت این سپرده ها سر در گم تر شد تا اینکه یک بحران تمام عیار را رقم زد و بانک مرکزی به ناچار وارد عمل شد.

اما اکنون که کار ساماندهی این موسسات غیرمجاز شروع شده است و سرپرستی آنها به موسسات دیگری سپرده شده است هست، داستانها و ماجراهای جدیدی در حال رخ دادن هست. عنوان از این قرار است که اکنون ریش و قیچی در اختیار شعب موسساتی است که قرار است سپرده ها را با هدایت بانک مرکزی به سپرده گذاران بازگردانند. به خاطر همین بازار بعضی سفته بازی ها هم داغ شده است است.

یکی از سپرده گذاران این موسسات غیرمجاز که در تلاش است تا هرچه سریعتر اصل سپرده خود را از شعبه موردنظر بیرون بکشد و هفته ای دو سه مرتبه به شعبه مذکور مراجعه می کند، در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: من تقریبا هفته ای دو سه بار به شعبه موسسه فرشتگان که حالا تابلوی کاسپین دارد، مراجعه می کنم تا شاید بتوانم اصل سپرده 25 میلیون تومانی ام را هرچه سریعتر دریافت کنم، خیلی از مردم هم دائم به شعبه مراجعه می کنند و به دنبال راهی هستند که هر چه سریعتر به اصل پول خود برسند؛ اگرچه سودهای متعلقه هم حق طبیعی آنها است ولی گویا باید بر آن چشم ببندند.

ساماندهی با حضور سفته بازان! ، دلالی پرونده جلوی شعب موسسات غیرمجاز

وی می افزاید: واقعا دلواپس سپرده ام هستم چون دسترنج سالها کار طاقت فرسا است و به امید گرفتن سود و زدن به زخم زندگی، در این موسسه سپرده گذاری کردم و حالا می بینم که اگر اصل سپرده ام بدستم برسد، باید خدا را شکر کنم. به همین خاطر با یکی از مسئولان شعبه صحبت کرده ام تا در قبال بخشیدن 10 تا 15 درصد سپرده ام، مرا در اولویت قرار دهند و سپرده ام را سریعتر برگردانند.

یکی دیگر از سپرده گذاران به خبرنگار مهر می گوید: ما تاجایی که بشود دنبال گرفتن سود پول مان هم خواهیم بود چون حق مان هست؛ ما در یک موسسه قانون سپرده گذاری کردیم و حق داریم سود پولی که مدتها در این موسسه خوابیده را دریافت کنیم اگرچه با اطلاعیه اخیر بانک مرکزی گویا باید از سود چشم پوشی کنیم. در عین حال چون جهت عروسی پسرم به این سپرده نیاز دارم، با شعبه صحبت کرده ام که در قبال دریافت 10 درصد اصل سپرده، مرا در اولویت قرار دهند و سپرده ام را سریعتر برگردانند.

به گزارش مهر، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، هر کاری هم که کنند، باز هم غیرمجازند؛ حتی اگر سرپرستی ارزش را گروه دیگری به عهده بگیرند. مدتها است که البته پرونده

این قصه تلخی است از چند موسسه اعتباری که قرار بود جهت مردم زندگی ساز شوند، شاید چراغ کارگاهی را روشن کنند و ریالی به اندوخته خانواده ها بی افزایند، ولی اکنون مردم حاضرند بعد از دو سال سپرده گذاری، نه تنها از سود سپرده هایشان بگذرند، بلکه درصدی از سپرده ارزش را هم ببخشند تا شاید بتوانند سریعتر به پولشان برسند و آن را به زخمی از زندگی ارزش بزنند.

اکنون وقت آن است که نهادهای نظارتی بیش از هر وقت دیگری بر عملکرد شعب این موسسات نظارت کنند تا هرگز مردم بعد از زیانی که بدلیل عدم پرداخت سود به آنها وارد شده، اکنون از ناحیه دیگری در مراحل ساماندهی و دریافت پولشان لطمه بخورند؛ اگرچه شاید بخشی از تقصیر شکل گیری و ادامه حیات این موسسات اعتباری غیرمجاز هم دقیقا مربوط به همان سپرده گذارانی باشند که بارها و بارها نسبت به هشدارهای بانک مرکزی بی توجه بودند و اصل پول خود را به یک سود موهومی فروختند.

ساماندهی با حضور سفته بازان! ، دلالی پرونده جلوی شعب موسسات غیرمجاز

واژه های کلیدی: مرکزی | غیرمجاز | سود سپرده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs