مسابقه همایش برنامه بهداشتی نگهداری استفاده

مسابقه: همایش برنامه بهداشتی نگهداری استفاده کیفیت نان استفاده ازجوش شیرین معاون بهداشت غذاودارو

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آقای رئیسی!چرا شهامت ندارید که از حماییتنان از احمدی نژاد دفاع کنید؟

روزنامه اعتماد نوشت: آقای رییسی به عنوان مهم ترین نامزد اصولگرایان اظهار داشته است که «مناظره ای بین رییس دولت های نهم و دهم و رییس فعلی دولت برگزار کنند تا بحث

آقای رئیسی!چرا شهامت ندارید که از حماییتنان از احمدی نژاد دفاع کنید؟

آقای رئیسی!چرا شهامت ندارید که از حماییتنان از احمدی نژاد دفاع کنید؟

عبارات مهم : سياست

روزنامه اعتماد نوشت: آقای رییسی به عنوان مهم ترین نامزد اصولگرایان اظهار داشته است که «مناظره ای بین رییس دولت های نهم و دهم و رییس فعلی دولت برگزار کنند تا بحث های این زمینه تمام شود و دولت نسبت به عملکرد خودش پاسخگو باشد، آیا که ما هر وقت حرفی می زنیم می گویند دولت قبل، دولت قبل.»

آقای رئیسی!چرا شهامت ندارید که از حماییتنان از احمدی نژاد دفاع کنید؟

واضح است كه آقاي رييسي يا متوجه نظرات آقاي روحاني در نقد دولت گذشته نشده اند يا متوجه شده است اند و خود را به آن راه زده اند. نقدهاي آقاي روحاني يا جهانگيري فقط متوجه آن دولت نيست، بلكه متوجه نامزدهاي فعلي اصولگرايان است كه تمامي ياران و ستاد آنان از همان افراد تشكيل مي شوند.

دولت آقاي احمدي نژاد از آسمان يا آن سوي مرزها نيامد كه امروز كسي جرأت نكند مسووليت آن را بپذيرد. آن دولت محصول همين انديشه اصولگرايان تندرو است كه تماما در ستادهاي آقايان حاضر هستند. نيازي به مناظره با آقاي احمدي نژاد نيست. آنان كه امروز مي خواهند راه و رسم او را زنده كنند، بايد آنقدر دلیری و صداقت داشته باشند كه از آن سياست ها دفاع كنند. پرونده عملكرد احمدي نژاد با انتخابات سال ١٣٩٢ بسته شده است بود. ولي آنان كه مي خواهند آن پرونده را در انتخابات اخير دوباره باز كنند بايد شهامت دفاع از آن را داشته باشند.

روزنامه اعتماد نوشت: آقای رییسی به عنوان مهم ترین نامزد اصولگرایان اظهار داشته است که «مناظره ای بین رییس دولت های نهم و دهم و رییس فعلی دولت برگزار کنند تا بحث

مساله فقط نقد احمدي نژاد نيست، بلكه نقد احمدي نژاديسم هست. اگر كساني مدعي هستند كه هر سال ٥/١ ميليون شغل توليد مي كنند و تمام فعالان ستاد آنان اصلي ترين كارگزاران احمدي نژاد بوده اند كه طي ٨ سال هيچ شغلي ايجاد نكرده اند و الان مدعي اند كه فقط طي ٤ سال ٦ ميليون شغل ايجاد خواهند كرد، بعد وظيفه همه است تا نشان دهند كارنامه و سابقه اين افراد چيز ديگري را مي گويد.

بنابراين كارزار انتخاباتي فعلي؛ نقد احمدي نژاد نيست كه بخواهند با او مناظره كنند، بلكه نقد احمدي نژاديسم شرمنده است كه حتي شهامت كافي ندارد كه موضع سياسي خود را در دفاع از سياست هاي احمدي نژاد براق بيان كند. براي اطلاع آقاي رييسي بايد گفت اگر نامزدهاي اصولگرا از دولت اصلاحات انتقاد كنند، به طور قطع آقاي جهانگيري نخواهد گفت كه يك مناظره ميان آقاي خاتمي و شما برگزار شود. چنين رفتاري غيرمسوولانه هست. آقاي جهانگيري حتما بايد راجع به آن نقد به طور مستقل نظر دهد. يا بپذيرد يا رد كند.

نه اينكه بگويد برويد با ديگران مناظره كنيد. بنابراين طبيعي است كه همه انتظار داشته باشند نامزدهاي اصولگرا كه تا سال ١٣٩٠ دربست از احمدي نژاد حمايت كردند و اكنون نيز ستادشان به وسيله اعضاي همان دولت اداره مي شود، حداقلي از مسووليت را بپذيرند و از عملكرد دولت مورد علاقه خود كه مي خواهند راه آن را ادامه دهند حمايت كنند. به علاوه مهم ترين شعارهاي اين دو نامزد اصولگرا كپي برداري از روي دست شعارها و سياست هاي احمدي نژاد هست. اگر پرداخت يارانه و كارانه! و ايجاد ٦ ميليون شغل واهي را كنار بگذاريم، چه چيز نزد آنان مي ماند؟ هيچ. حتي ادبيات مناظره آنان نيز كپي برداري ناشيانه از احمدي نژاد هست. بعد آیا سعي مي كنند از زير بار مسووليت شانه خالي كنند؟ كساني كه در انتخابات تا اين حد از پذيرش مسووليت گريزان هستند، بعد از كسب قدرت، چگونه حاضر خواهند بود كه حداقلي از مسووليت پذيري را از خود نشان دهند؟

آقای رئیسی!چرا شهامت ندارید که از حماییتنان از احمدی نژاد دفاع کنید؟

درباره مناظره با آقاي احمدي نژاد نيز بايد به يك نكته مهم تري اشاره كرد. مناظره ميان دو نفر، راجع به عملكردها و سياست هاست. هركدام از دو نفر از موضع برابر مي توانند عليه يكديگر و به نفع خود سخن بگويند. در حالي كه مساله دولت موجود با آقاي احمدي نژاد و سياست هاي دولت گذشته بسيار فراتر از اين عنوان هست. در واقع اين دولت اعتقاد است كه اتهاماتي به سياست هاي دولت پيش وارد است كه بايد از طريق قضايي رسيدگي شود. يك نمونه كوچك و مرسوم آن در زير آورده مي شود.

مطابق قانون منابع پرداخت يارانه ها بايد از طريق افزايش قيمت حامل هاي انرژي تامين مي شد. اين منابع بايد به سه قسمت ٥٠، ٣٠ و ٢٠ درصدي تقسيم مي شد.

روزنامه اعتماد نوشت: آقای رییسی به عنوان مهم ترین نامزد اصولگرایان اظهار داشته است که «مناظره ای بین رییس دولت های نهم و دهم و رییس فعلی دولت برگزار کنند تا بحث

٥٠ درصد ميان مردم توزيع مي شد، ٣٠ درصد به واحدهاي توليدي و ٢٠ درصد براي تامين افزايش هزينه هاي دولت. اگر اين قانون اجرا مي شد، در درجه اول تورم به ميزان بسيار اندكي افزايش مي يافت و ممكن بود در حد ١٢ تا ١٥ درصد بماند. در حالي كه در اثر اجراي غيرقانوني آن طرح، تورم به ٣٥ تا ٤٠ درصد رسيد.

به علاوه مبلغي كه قابل توزيع ميان مردم مي شد، ماهانه ١٥ هزار تومان بود. حالا پرسش اين است كه آیا اين مبلغ ٣ برابر شد و ٣٠ هزار تومان اضافي از كجا تامين شد؟ قطعا دولت پيشين، ارثيه اي نداشتند كه به مردم بدهند. حتما از جاي ديگري و علی رغم قانون اين كار را كردند.

آقای رئیسی!چرا شهامت ندارید که از حماییتنان از احمدی نژاد دفاع کنید؟

او بايد در اين باره در دادگاه پاسخ دهد و نه در مناظره. حالا ربط آن به نامزدهاي اخير چيست؟ شعارهاي نامزدهاي اخير نيز دقيقا در چارچوب همان سياست هاست، از اساس غيرقانوني است و تصميم گيري راجع به آنها نيز در اختيار رييس جمهور نيست. بعد اگر به کارها احمدي نژاد رسيدگي قضايي مي شد، اصولا شعاري براي نامزدهاي فعلي اصولگرا نمي ماند تا بخواهند در انتخابات شركت كنند.

واژه های کلیدی: سياست | اصولگرا | انتخابات | اصولگرایان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs