مسابقه همایش برنامه بهداشتی نگهداری استفاده

مسابقه: همایش برنامه بهداشتی نگهداری استفاده کیفیت نان استفاده ازجوش شیرین معاون بهداشت غذاودارو

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دینداری اصلاح طلبان و سهم ارزش در پیروزی انقلاب،از رقیب زیاد است/ ریشه نامه کروبی را بگویند ، عارف

طیف های نزدیک به اصلاحات معتقدند که آزادی های اجتماعی در کشور محدود هست. ولی اگر با نگاه بی طرفانه به عنوان توجه کنیم، می بینیم هنگامی که بحث آزادی های اجتماعی

دینداری اصلاح طلبان و سهم ارزش در پیروزی انقلاب،از رقیب زیاد است/ ریشه نامه کروبی را بگویند ، عارف

عارف:دینداری اصلاح طلبان و سهم ارزش در پیروزی انقلاب،از رقیب زیاد است/ریشه نامه کروبی را بگویند

عبارات مهم : قانون

روزنامه خراسان با محمدرضا عارف مصاحبه ای انجام داده است.

دینداری اصلاح طلبان و سهم ارزش در پیروزی انقلاب،از رقیب زیاد است/ ریشه نامه کروبی را بگویند ، عارف

بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید:

طیف های نزدیک به اصلاحات معتقدند که آزادی های اجتماعی در کشور محدود هست. ولی اگر با نگاه بی طرفانه به عنوان توجه کنیم، می بینیم هنگامی که بحث آزادی های اجتماعی می شود، طیف های اصلاح طلب یا منتسب به اصلاحات، توجهی به دغدغه ها و دامنه اعتقادات مذهبی و شرعی طیف های مخالف خود ندارد. از این رو هنگامی که بحث آزادی اجتماعی می شود، ناخودآگاه بحث بی بند و باری و حرمت شکنی از هنجارها و شعائر دینی به ذهن متبادر می شود که خودش تبدیل به یک مانع در تحقق این مفهوم می شود.

این بحث را رقبای اصلاح طلبان مطرح کردند و متاسفانه اصلاح طلبان هم هیچ وقت به این عنوان به صورت جدی جواب ندادند. واقعا من اعتقاد دارم که دینداری اصلاح طلبان و سهم ارزش در انقلاب و ارزش ها نه تنها کمتر از رقیب نیست که زیاد هم هست. ولی دو نگاه وجود دارد که نگاه اصلاح طلبان نگاه جذب است که البته جذب هم هزینه دارد. ما معتقدیم نباید کسی را از قطار انقلاب پیاده کنیم حتی اگر فرد ابهام داشته باشد. ما وظیفه جذب در چارچوب ارزش ها داریم. راجع به آزادی هم مبنا را باید قانون قرار دهیم و سلیقه ای عمل نکنیم. این که سلیقه افرادی این باشد که در فلان شهر کنسرت نباشد بعد تعطیل کنیم درست نیست چراکه با این روش سنگ روی سنگ نمی ماند.

طیف های نزدیک به اصلاحات معتقدند که آزادی های اجتماعی در کشور محدود هست. ولی اگر با نگاه بی طرفانه به عنوان توجه کنیم، می بینیم هنگامی که بحث آزادی های اجتماعی

البته کسانی که مخالفت می کند دغدغه دینی دارند و نگرانی از رواج ناهنجاری دینی هست. بفرمایید جهت این تصوری که راجع به واکنش‌ها اصلاح طلبان در خصوص پرسشها دینی وجود دارد چه می کنید تا برطرف شود؟

آیا هر فردی بر اساس تفسیرش از اصول و قانون و ارزش ها می تواند عمل کند؟ این که درست نیست. مبنا را قانون بگذاریم و اگر مورد نیاز شد قانون را اصلاح کنیم. با این واکنش‌ها فعلی نه تنها ارزش ها حفظ نمی شود بلکه حرمت شکنی و تمرد از قانون را یاد می دهیم. هنگامی که افرادی به خودشان اجازه می دهند تا قانون را زیر پا بگذارد یا از قانون عبور کند ازدیگران می توان انتظار دیگری داشت؟ در چارچوب قانون باید آزادی های مشروع افراد به رسمیت آشنا شود و من مطمئن هستم که اگر این میدان را باز کنیم عالی ترین ناظر و کنترل کننده خود مردم هستند. باز تاکید می کنم که اصلاح طلبان همانند همه مردم دغدغه ارزش ها و پرسشها دینی را همواره داشته اند.

اما عوض کردن قانون پیچیدگی خود را دارد و آن نهادها یا افرادی که با شما با این دغدغه مخالفت می کنند قدرت خود را دارند. راهکار شما جهت نرم کردن این ها و اعتماد سازی چیست؟

اگر هرکسی بخواهد از قدرتی که در اختیار دارد استفاده کند به کجا می رویم؟ آیا می شود در یک کشور و در دو شهر دو سلیقه متفاوت حاکم باشد؟ آن فردی که قدرت دارد اگر تشخیص می دهد این قانون نباید اجرا شود باید تلاش کند آن را اصلاح کند.

دینداری اصلاح طلبان و سهم ارزش در پیروزی انقلاب،از رقیب زیاد است/ ریشه نامه کروبی را بگویند ، عارف

درباره جریان اصلاح طلب یک نقد مهم این است که بزرگان این جریان، میدان را به تندروهایی دادند که باوری به انقلاب اسلامی ندارند و اصلاح طلب واقعی نبوده و نیستند و خود را اصلاح طلب جا زدند. طبعا هنگامی که در داخل جریان اصلاحات با این طیف ها مرزبندی نشود، نظام ناچار می شود تصمیم هایی بگیرد که دامنه آن تصمیم ممکن است به بقیه جریان هم بخورد. ولی اگر خود جریان مهم و اصیل اصلاح طلب بر بستر انقلاب با تندروها مرزبندی می کرد، گرفتار این آسیب هم نبودیم. آیا این اتفاق افتاد؟

اگر بپذیریم در کشور دو جریان اصیل اصلاحات و اصولگرا وجود دارد، در هر دو جریان طیف گسترده افراد هستند. مگر دراصولگرایان همه یکی هستند؟ آیا پایداری ها با موتلفه و جمنا یکی هستند؟

طیف های نزدیک به اصلاحات معتقدند که آزادی های اجتماعی در کشور محدود هست. ولی اگر با نگاه بی طرفانه به عنوان توجه کنیم، می بینیم هنگامی که بحث آزادی های اجتماعی

اما در اصولگرایان تندروها بحث ضد نظام و براندازی ندارند؛ در حالی که بعضی اصلاح طلبان به خارج کشور رفتند و آن جا علیه اصل نظام فعالیت می کنند.

براندازی که در حرف نیست. مگر اصولگرایان به خارج کشور نرفتند؟ این را جریانی نکنید. هرچند اگر فرد فعال سیاسی [به خارج] برود ، قابل توجیه نیست ولی گاهی آن قدر تحت فشار است که به خارج کشور می رود. من اصلا برانداز را نه در جریان اصلاحات می دانم و نه اصولگرا.

یعنی معتقدید کسی که برانداز است نمی تواند هیچ کدام از این دو عنوان اصولگرا یا اصلاح طلب را داشته باشد و اگر کسی دنبال براندازی باشد عملا از این دو جریان خارج شده است است؟

دینداری اصلاح طلبان و سهم ارزش در پیروزی انقلاب،از رقیب زیاد است/ ریشه نامه کروبی را بگویند ، عارف

بله . این دوجریان را در چارچوب نظام و خانواده انقلاب و البته با وجود اختلاف نظر ها و نظر ها می دانم.

ولی آیا این مرزبندی از سوی اصلاح طلبان به صورت واضح اعمال نمی شود؟

ببینید ما خط کشی نداریم که خط بکشیم. آن طرف تریبون دارد و نهادهای حاکمیتی و قدرت در اختیار رقیب هست. همین صداوسیما را ببینید واقعا برخوردش با دو جریان یکسان است؟ کوچک ترین مسئله ما را در بوق و کرنا می کند و به حساب کل جریان اصلاحات می گذارد ولی در طرف برابر که مشکلی ایجاد می شود بلافاصله با یک پسوند و پیشوند حل می کنند چون امکانات و تریبون ها دست این هاست.

به نظر شما آیا یک اصلاح طلب واقعی می تواند هم با براندازان نظام و محکومان امنیتی تصویر یادگاری بگیرد و هم به دنبال اصلاح اشتباهات (که واقعا هم وجود دارند) در چارچوب نظام باشد؟

اولا هیچ یک از اصلاح طلبان شناسنامه دار به اتهام براندازی محاکمه نشده اند.ثانیا بعضی اصلاح طلبان ریشه دار متاسفانه بعد از حوادث ۸۸ با اتهامات نظیر اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شده است اند که به هرحال جهت افکار عمومی نحوه محاکمه آن ها با علامت های سوالی همراه است .ولی حتی فرض کنید یک فردی محکوم هم شده است آیا این فرد باید زندگی اش آخر یابد؟ بالاخره محکومیت اش تمام شده است است آیا یک فرد باید رابطه دوستی خود را قطع کند؟

بحث این است که آن محکوم هنوز روی مواضع خود باقی مانده و قوه قضاییه آن را براندازی دانسته است.

بگذارید راجع به مسئله 88 صحبت کنیم. من بارها گفته ام باید بحث 88 در یک محیط علمی به صورت جدی، ریشه و عوامل اش در قبل و حین اتفاق باز بشود. آیا این کار را نمی کنند؟ باید اجازه دهیم در محیط نخبگانی کشور کل پرسشها 88 نه با نشانه مچ گیری که با نشانه تکرار نشدن آسیب شناسی شود. این که تریبون در اختیار یک گروهی باشد و هر مقدار می خواهد رقیب را تخریب کند درست نیست. برنامه های چندماه اخیر صداوسیما را ببینید. واقعا اخلاقی بود؟ نتیجه اش این می شود که آقای کروبی هم آن نامه را می نویسد. بعد به او حمله می کنند در حالی که ریشه نامه را بیان نمی کنند. چه ضرورتی داشت بعد از حوادث دی ماه امسال صداوسیما این برنامه ها را پخش کند؟

واژه های کلیدی: قانون | انقلاب | براندازی | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs