مسابقه همایش برنامه بهداشتی نگهداری استفاده

مسابقه: همایش برنامه بهداشتی نگهداری استفاده کیفیت نان استفاده ازجوش شیرین معاون بهداشت غذاودارو

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی قالیباف با ناراحتی به نفع رئیسی کنار می‌رود / هاشمی‌طبا کنار نمی‌رود ، روحانی

عضو ارشد حزب عاملان می گوید: آرای جریان اصلاح طلب و اعتدالی از یک طرف و اصولگرایان از یک سوی دیگر کاملا جدا و مرزبندی شده است است.

قالیباف با ناراحتی به نفع رئیسی کنار می‌رود / هاشمی‌طبا کنار نمی‌رود ، روحانی

عطریانفر: قالیباف با ناراحتی به نفع رئیسی کنار می رود /روحانی شخصیتی نیست که آمپر بچسباند و بداخلاقی کند /هاشمی طبا کنار نمی رود

عبارات مهم : مسابقه

عضو ارشد حزب عاملان می گوید: آرای جریان اصلاح طلب و اعتدالی از یک طرف و اصولگرایان از یک سوی دیگر کاملا جدا و مرزبندی شده است است.

گمانه زنی ها راجع به آرایش نهایی صحنه انتخابات ریاست جمهوری فراوان و البته تفاوت دارد آنچه اعلام شده است جهانگیری به نفع روحانی کنار می رود ولی وظیفه 4چهار نامزد دیگر چه خواهد شد؟ محمدعطریانفر می گوید: قالیباف و میرسلیم به نفع رئیسی کنار می روند ولی هاشمی طبا می ماند ولی با وجود ماندن او مسابقه مهم در روز 29 اردیبهشت بین روحانی-رئیسی شکل می گیرد.

قالیباف با ناراحتی به نفع رئیسی کنار می‌رود / هاشمی‌طبا کنار نمی‌رود ، روحانی

مشروح گفتگوی نامه نیوز با عضو شاخص حزب عاملان را در ادامه بخوانید؛

***

عضو ارشد حزب عاملان می گوید: آرای جریان اصلاح طلب و اعتدالی از یک طرف و اصولگرایان از یک سوی دیگر کاملا جدا و مرزبندی شده است است.

هم اکنون دو نظر در جریان اصولگرا وجود دارد، یک نظر آن است که چون چهارضلعی مسابقه بین مردها جهانگیری، روحانی، قالیباف و رئیسی شکل گرفته و حتما آقای جهانگیری به نفع آقای روحانی کنار می رود بهتر است در همین مرحله یک نامزد اصولگرا برابر روحانی قرار گیرد ولی در برابر عده ای هم معتقدند آرای قالیباف و رئیسی در مرحله نخست قابل جمع نیست و هر دوی آنها باید در صحنه حضور داشته باشند پایگاه رأی خود را فعال کنند تا در مرحله دوم این دو سبد رأی یکی شود، به نظر شما اصولگرایان کدام راهکار را به اجرا درخواهند آورد؟

معتقدم آقای قالیباف با وجود نارضایتی و ناراحتی درونی، بر اثر تصمیم جریانی که اتخاذ و به او اعلام شده است به نفع آقای رئیسی در همین مرحله اول کنار می کشد. مناظره دوم هم نشان داد که آنها خوب با هم هماهنگ شدند.

اگر آقای قالیباف در آخرین لحظه نظر خود را عوض کند و علی رغم تصمیم جریان اصولگرا در صحنه انتخابات بماند، آیا انتحار سیاسی کرده و دیگر به خارج از مرز دایره اصولگرایی رفته است؟

انتحار سیاسی مشابه آنچه که جهت آقای احمدی نژاد رخ داد جهت او رخ نخواهد داد. آیا که او در یک پازلی باخت و صحنه را ترک کرد که از پیش هم اصولگرایان خیلی باور بر پیروزی نداشتند. لذا چیزی از دست نمی دهند ولی چون یک مقداری این اقدام آقای قالیباف را تکروانه تلقی خواهند کرد به هر حال از او دلخور و گلایه مند خواهند بود. در مجموع این جنس اصرار آقای قالیباف را مشابه با اصرار آقای احمدی نژاد نمی دانم بنابراین ماندنش در صحنه انتخابات انتحار سیاسی نخواهد بود.

قالیباف با ناراحتی به نفع رئیسی کنار می‌رود / هاشمی‌طبا کنار نمی‌رود ، روحانی

همان طور که در سئوال نخست آمد بعضی می گویند حضور آقای قالیباف و آقای رئیسی با هم انتخابات را به مرحله دوم می کشاند چون آرایی که در مرحله اول آنها به دست می آورند یک جنس نیستند، آقای رئیسی بدنه رأی اجتماعی اصولگرایان را جذب می کند و آقای قالیباف آرای خاکستری را، نظر شما چیست؟

منطق مسابقه ها در این دوره نشان می دهد، آرای جریان اصلاح طلب و اعتدالی از یک طرف و اصولگرایان از یک سوی دیگر کاملا جدا و مرزبندی شده است هست. با عوض کردن افراد و خروج فردی به نفع دیگری یا عدم خروجش آرا جابه جا نمی شود. بقای آقای قالیباف یا بقای آقای رئیسی یا کنار رفتن یکی از آنها به نفع دیگری رأیی از جناح اصلاح طلب و اعتدالی و حتی آرای خاکستری را به نفع آنها هدایت نخواهد کرد ولی منطق وحدت طلبی و وحدت نگری حکم می کند اگر مسابقه بین دو قطب A و B با دو شخصیت باشد منطق زیباتری را جهت آنها به نمایش خواهد گذاشت.

از این جهت مصلحت اصولگرایان این است که با یک رقیب وارد مسابقه با آقای روحانی شوند چون بارها اعلام شده است آقای جهانگیری در دفاع از دولت نقش ایفا می کند و آرایش هم متعلق به آقای روحانی است و منطق وحدت طلبی اصلاح طلبان نیز به سمتی پیش خواهد رفت که آقای جهانگیری در روز انتخابات در عرض آقای روحانی یا دیگران نباشد معاف می شود از اینکه در صحنه بماند و آرایش نیز به سمت آقای روحانی هدایت خواهد شد. به هر حال زمانی حضور دو رقیب در برابر آقای روحانی از یک منطق صحیح و درست برخوردار است که ما احتمال دهیم اگر فردی از اینها به نفع دیگری کنار برود بخشی از آرای رقیب به نفع این طرف مصادره شود. حال آنکه در این دوره از مسابقه ها چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اگر آقای قالیباف و آقای رئیسی در انتخابات حضور داشته باشند یا یکی از آنها نباشد هیچ رأیی از حوزه اصلاح طلبان و اعتدالیون به سمت آقای رئیسی و آقای قالیباف هدایت و انتقال یافته نخواهد شد. علاوه بر این آرای خاکستری نیز به نفع نامزد جریان اصلاح طلب می آید.

عضو ارشد حزب عاملان می گوید: آرای جریان اصلاح طلب و اعتدالی از یک طرف و اصولگرایان از یک سوی دیگر کاملا جدا و مرزبندی شده است است.

یعنی معتقدید نتیجه انتخابات در مرحله اول مشخص می شود چه مردها قالیباف و رئیسی هر دو در صحنه باشند چه یکی به نفع دیگری کنار برود؟

بله چه آنها هر دو بمانند و چه یکی به نفع دیگری کنار برود نهایتا حدود 35 درصد آرا را به خود تخصیص داده شده است خواهند داد. تصور می کنیم میزان همکاری بالای 30 میلیون نفر خواهد بود و بالای 60 درصد آرا نیز متعلق به آقای روحانی نامزد جبهه اصلاح طلب و اعتدالی است.

قالیباف با ناراحتی به نفع رئیسی کنار می‌رود / هاشمی‌طبا کنار نمی‌رود ، روحانی

مناظره سوم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری راجع به پرسشها اقتصادی هست، آیا سبد رأی نامزدهای دو جناح را سبک یا سنگین نخواهد کرد؟

مناظره ها خیلی اثربخش نخواهد بود چون مناظره این دوره هیچ قابل قیاس با سال 92 نیست چون از دو جنس و خواستگاه هست. آن دوره شخصیتهایی که مسابقه می کردند برابر هم نشسته بودند و مدیر جمهور مستقر در صحنه انتخابات حضور نداشت بنابراین زیاد برنامه های خود را می گفتند و نقد جبهه ای و گروهی داشتند ولی این دوره مسابقه با مدیر جمهور مستقر است یعنی نامزدهای اصولگرا حمله می کنند و طرف برابر هم دارد از عملکرد خودش دفاع می کند. البته مناظره سوم نامزدها جالب تر خواهد بود. دست دولت نیز در این حوزه بسیار باز است و کارکردهای بسیاری خوبی جهت عرضه دارد. گرچه رقیب به کلیات نقد می کند ولی معتقدیم در مسابقه سوم وزن و اثر جریان حامی آقای روحانی روح و جان پیدا می کند. لکن با این وجود خیلی معادلات و آرایش آرا نامزدها عوض کردن نخواهد کرد.

مردم عملکرد چهارساله آقای روحانی را براساس برجام، آرامش عمومی، برطرف بعضی پرسشها اولیه، اصلاح زیرساخت ها، تثبیت قیمت ها و افق خوب پیش رو برآورد می کنند. مرزبندی ها روشن است و قضاوت ها چندان تابع نتیجه و اثر اندک مناظره ها نخواهد بود.

آقای هاشمی طبا جهت پیروزی آقای روحانی اظهار امیدواری کرده هست، بزرگان موتلفه مثل آقای بادامچیان نیز گفتند اگر میرسلیم کنار بکشد این کار را به نفع آقای رئیسی انجام می دهد، بفرمایید با کنار رفتن آقای جهانگیری و طبق صحبت شما آقای قالیباف، مردها هاشمی طبا و میرسلیم چه کار خواهند کرد؟ آیا در همان مرحله اول مسابقه روحانی-رئیسی را بدون حضور نامزدهای دیگر خواهیم داشت یا خیر؟

تصورم این است که آقای هاشمی طبا می ماند ولی آقای میرسلیم را تلاش خواهند کرد با گفتگوهای اقناع کننده به نفع آقای رئیسی از صحنه انتخابات خارج شود.

برخی نیز می گویند آقای روحانی صریح تر صحبت کند آیا این اتفاق خواهد افتاد؟

آقای روحانی انسان اخلاق مداری است علی رغم تصویر بدی که می خواهند از او ترسیم کنند آقای روحانی ممکن است در طول 4 سالی که به او دائم توهین شد 10 بار هم تندی و تلخی از خود نشان داده باشد ولی در مجموع انسان صبوری هست. بنابراین آقای روحانی آمپر نمی چسباند و همچنان بر مدار اخلاق پیش می رود. حرف خودش را هم می زند. تصورش این است که نباید دهان به دهان آقای قالیباف بگذارد چون آقای قالیباف خلاف گویی زیادی در مناظره ها داشته است و اگر بخواهند این فرد را با همان ادبیات پاسخ بدهند که در شأن آقای روحانی نیست و اگر هم جزع و فزعی این وسط آقای قالیباف نشان دهد خودش را دارد تضعیف می کند. از این حیث آقای روحانی جهت دفاع از عملکرد دولتش روی مبانی فکری و اخلاقی خود حرکت خواهد کرد و همچنان صبور نشان می دهد. مردم رشید، بالغ و عالم هستند و رأی خود را به صندوق می اندازند.

واژه های کلیدی: مسابقه | قالیباف | انتخابات | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | نتیجه انتخابات | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs