مسابقه همایش برنامه بهداشتی نگهداری استفاده

مسابقه: همایش برنامه بهداشتی نگهداری استفاده کیفیت نان استفاده ازجوش شیرین معاون بهداشت غذاودارو

گت بلاگز عکس خبری مراسم بزرگداشت شهید حججی در نیروی زمینی سپاه

مراسم بزرگداشت شهید حججی صبحگاه امروز (دوشنبه) با حضور مقامات لشکری و کشوری در حسینیه امام خمینی (ره) نیروی زمینی سپاه برگزار شد.

مراسم بزرگداشت شهید حججی در نیروی زمینی سپاه

مراسم بزرگداشت شهید حججی در نیروی زمینی سپاه

عبارات مهم : دوشنبه

مراسم بزرگداشت شهید حججی صبحگاه امروز (دوشنبه) با حضور مقامات لشکری و کشوری در حسینیه امام خمینی (ره) نیروی زمینی سپاه برگزار شد.

مراسم بزرگداشت شهید حججی در نیروی زمینی سپاه

مراسم بزرگداشت شهید حججی صبحگاه امروز (دوشنبه) با حضور مقامات لشکری و کشوری در حسینیه امام خمینی (ره) نیروی زمینی سپاه برگزار شد.

مراسم بزرگداشت شهید حججی در نیروی زمینی سپاه

مراسم بزرگداشت شهید حججی صبحگاه امروز (دوشنبه) با حضور مقامات لشکری و کشوری در حسینیه امام خمینی (ره) نیروی زمینی سپاه برگزار شد.

مراسم بزرگداشت شهید حججی در نیروی زمینی سپاه

ایسنا

واژه های کلیدی: دوشنبه | دوشنبه | بزرگداشت | امام خمینی | عکس خبری

مراسم بزرگداشت شهید حججی در نیروی زمینی سپاه

مراسم بزرگداشت شهید حججی در نیروی زمینی سپاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs